Акредитація у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»

В період з 5 по 7 грудня 2017 року було проведено акредитацію спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (галузі знань 07 «Управління та адміністрування») у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»

У результаті проведення акредитаційної експертизи комісія встановила наступне: Висновок