Бібліотека

Бібліотека

Бібліотека Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» – є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує інформаційними джерелами освітній та науковий процеси Університету

Бібліотека забезпечена електронною версією інформаційних джерел, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, для студентів, вигляді.

Бібліотечний фонд становить понад 90 тис. примірників. За останній рік фонд бібліотеки поповнився на 648 примірників.

Основною метою діяльності бібліотеки є максимальне задоволення потреб користувачів в інформації та документах, забезпечення потреб навчального процесу та наукової діяльності з усіх напрямів та спеціальностей підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів. До послуг користувачів бібліотеки пропонується традиційний алфавітно-предметний каталог, картотека періодичних видань, картотека журнальних статей, електронний каталог, комп’ютерні читацькі місця, електронна бібліотека. Співробітники бібліотеки організовують виставки нових надходжень літератури, тематичні виставки.

Бібліотека університету за поданнями кафедр університету та циклових комісій коледжу формує базу необхідних підручників, навчально-методичних посібників, довідників, словників, енциклопедій згідно зі списками основної рекомендованої літератури, вміщених у навчально-методичних комплексах.

Всі нормативні навчальні дисципліни повністю забезпечені  підручниками та методичними матеріалами, які надаються в користування  студентам денної та заочної форм навчання. Для інформаційного забезпечення навчального процесу широко використовуються цифрові навчальні видання, що надаються студентам на електронні носії.

Продовжується робота з поповнення фонду видань на електронних носіях: бібліотека працює над придбанням електронних версій монографій, дисертацій, підручників та навчальних посібників, а також над переведенням друкованих видань з фондів бібліотеки в формат електронного документу.

Графік роботи читальних залів зручний для відвідування як викладачам, так і студентам університету. Загальна кількість посадкових місць у читальних залах становить 64. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів становить 6,8 %, що перевищує  нормативний показник на 1,8 %, при визначенні даного показника враховувалися ліцензований обсяг (1872 осіб) та проведення аудиторних занять в дві зміни. На кожного студента оформлюється формуляр і видаються книжки, які є обов’язковими для реалізації навчального процесу з кожної дисципліни. Додаткові книжки видаються у читальному залі для опрацювання матеріалу у бібліотеці. Також у читальних залах знаходяться комп’ютерні місця для оперативного обміну інформацією та з виходом до мережі Інтернет. У читальних залах існує електронний каталог ексклюзивних видань книжок, конспектів лекцій, статей, кандидатських та докторських публікацій за тематичною спрямованістю тощо. Потрібні матеріали студенти мають змогу зняти на багатофункціональному копіювальному апараті, що встановлений у бібліотеці і працює за таким же графіком.

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками