Навчання в Коледжі

Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Маркетингова діяльність», «Організація виробництва», «Правознавство».

Форма навчання – денна.

Термін навчання складає від 2 до 4 років у залежності від наявного документу про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту) й обраної спеціальності.

Термін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно до спеціальностей (на базі свідоцтва про базову загальну середню освіту):

  • «Фінанси і кредит» – 3 роки;
  • «Маркетингова діяльність» – 3 роки;
  • «Організація виробництва» – 3,5 роки;
  • «Правознавство» – 4 роки.

Випускники Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» отримують державний диплом молодшого спеціаліста і за скороченою програмою підготовки бакалаврів вступають до університету згідно з загальними Правилами прийому та навчаються від 2 до 2,5 років на денній або заочній формах навчання.

Навчальний процес у Коледжі забезпечують досвідчені викладачі, переважно вищої категорії, які залучають студентів до участі у наукових конференціях, круглих столах, міжнародних освітніх проектах, а також подорожах до пам’ятних місць, пов’язаних з українською і світовою культурами.