Юридичний факультет

Юридичний факультет Київського університету ринкових відносин здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Правознавство».

3

Декан юридичного факультету

Швачка Вікторія Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство»;дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» захистила в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Cфера наукових інтересів: теорія держави і права, правова соціалізація особистості, спадкове право.

Телефон: (044) 553 66 07

                                                               Emailvshvachka@ukr.net

 

Навчальний процес на юридичному факультеті забезпечують три кафедри:

  • кафедра теоретико-правових дисциплін і кримінального права;
  • кафедра цивільно-правових дисциплін і правосуддя;
  • кафедра підприємницького та фінансового права.