Кафедра фінансів

Кібербезпека_та_інноваційність_на_фінансовому_ринку

Гостьова лекція Гулея Анатолія “Цифрові гроші”

Екскурсія на Українську фондову біржу

Круглий стіл «ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ У СВІТІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ (монографія)

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУСПІЛЬСТВА ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

КРУГЛИЙ СТІЛ «ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»

ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

КРУГЛИЙ СТІЛ «ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ІМПЕРАТИВІВ»

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ІМПЕРАТИВІВ

КРУГЛИЙ СТІЛ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ»

ДIДЖИТАЛIЗАЦIЯ БIЗНЕСУ СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

Силабуси ФІН

Освітньо-професійні програми

Бакалавр

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Аспірантура

Доктор філософії (PhD)

Положення про кафедру Фінансів