Аспірантура

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» здійснює навчання в аспірантурі за спеціальністю 051 «Економіка»  для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб.

Завідувач відділу аспірантури Чугаєнко Юрій Олексійович доктор історичних наук, кандидат економічних наук, доцент. Після завершення дипломатичної роботи викладав в Національній академії управління спецкурси «Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет» та «Економічна дипломатія». Основні положення вказаних дисциплін викладені в наступних виданнях: Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет. Навчальний посібник  (Гриф МОН ) / Ю.О. Чугаєнко. – К.: Національна академія управління, 2011. – 164 с.; Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. (Міжнародна індексація Scopus — з 2008 по 2016 ) – Київ: Національна академія управління, № 3 (141) 2013. – С. 59-69; Экономическая дипломатия как инструмент обеспечения национальных экономических интересов // Национальная и региональная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы / Под. Редакцией Эльжбета Милош. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – P.30-39.

Науковими інтересами Чугаєнка Ю.О. є дослідження становлення дипломатичних відносин України з Грузією та державами Центральної Азії. З цієї тематики ним написано три книги: «Афганистан в сердце моём: первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества» (2012 г.), «Грузия – Южная Осетия: исторические первопричины противостояния» (2013 г.), «Размышления не карьерного дипломата» (2018 г.), а також дві статті  «Грузия-Южная Осетия: последствия этнического противостояния» (2013 г.) і «Была ли Абхазия колонией Российской империи: проработка прошлого и его проекция на современность (политологический анализ)» (2014 г.).

Контакты: тел.: (044) 294-00-02; моб.: (067)733-15-28; (050)351-75-68. Е-mail: nauka@kumr.edu.ua