Аспірантура

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» здійснює навчання в аспірантурі за спеціальністю 051 «Економіка»  для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб.

Завідувач відділу аспірантури Чугаєнко Юрій Олексійович доктор історичних наук, кандидат економічних наук, доцент. Його науковими інтересами є дослідження становлення дипломатичних відносин України з Грузією та державами Центральної Азії. З цієї тематики Чугаєнком Ю.О. написані три книги: «Афганистан в сердце моём: первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества» (2012 г.), «Грузия – Южная Осетия: исторические первопричины противостояния» (2013 г.), «Размышления не карьерного дипломата» (2018 г.), а також дві статті  «Грузия-Южная Осетия: последствия этнического противостояния» (2013 г.) і «Была ли Абхазия колонией Российской империи: проработка прошлого и его проекция на современность (политологический анализ)» (2014 г.).

Контакты: тел.: (044) 553-66-07; моб.: (067)733-15-28; e-mail: nauka@kumr.edu.ua