Аспірантура

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин здійснює навчання в аспірантурі на контрактній основі (з відривом і без відриву від виробництва) зі спеціальностей:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Завідувач відділу аспірантури Бохенко Олена Славівна закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”; другу вищу освіту здобула у Вінницькому торгово-економічному інституті КНТЕУ за спеціальністю “Фінанси”; у 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності та отримала диплом кандидата економічних наук.

 Телефон: (044) 553 66 07

E-mail: aspirant.kuro@ukr.net