Навчання в Коледжі

Зроби перший крок до професійного зростання з нами!
У наш час коледж – це можливість заздалегідь професійно зорієнтуватись, отримати початкову вищу освіту та здатність у ранньому віці стати конкурентоспроможним професіоналом своєї справи.

Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 3 роки;

073 «Менеджмент» – 3 роки;

075 «Маркетинг»  – 3 роки; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 3    роки;

081 «Право» – 4 роки.

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання складає від 2 до 4 років у залежності від наявного документу про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту) й обраної спеціальності.

Випускники Коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка і за скороченою програмою підготовки бакалаврів вступають до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»  згідно з загальними Правилами прийому та навчаються 2 роки на денній або заочній формах навчання.

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для молодших бакалаврів спеціальність 075 Маркетинг