Підвищення кваліфікації за програмою «Публічне управління та адміністрування».

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» здійснює підвищення кваліфікації для державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за програмою «Публічне управління та адміністрування».

Мета курсів підвищення кваліфікації – набуття державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Тривалість програми підвищення кваліфікації «Публічне управління та адміністрування» – 1 кредит ЄКТС (три робочих дні).

Програма підвищення кваліфікації «Публічне управління та адміністрування» відноситься до загальної програми, яка охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями.

Програма підвищення кваліфікації передбачає змішану (очну та дистанційну) форми навчання.

За результатами підвищення кваліфікації програмами, за умови її успішного виконання, видається свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

 

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:

(050) 383-01-08, (093) 013-57-71;

e-mail: borodina.em@gmail.com

Адреса: вул. Березняківська, 26-б, м. Київ