Керівництво

 

1 Засновник університету

Черевань Володимир Павлович – доктор економічних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АІН України.

3 Ректор

Черевань Ірина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент.

Освіта: Київський університет ринкових відносин.

Проректор з навчально-виховної роботи

Левківська Галина Петрівна

Відмінник освіти України

 

5 Проректор з адміністративно-господарської частини

Іванова Тетяна Михайлівна

Освіта: Казахський інститут фізичної культури.

Директор Коледжу 

Терещенко Олександра Владиславівна

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

7 Директор Вінницької філії Університету

Мазур Галина Олександрівнакандидат економічних наук.

Освіта: Київський національний торговельно-економічний університет.