Міжнародні зв’язки

Глобалізація економіки й євроінтеграційний вибір України сформували сприятливе підґрунтя для розвитку транскордонних зв’язків між вітчизняними і зарубіжними ВНЗ. Київський університет ринкових відносин з часів його заснування приділяє значну увагу міжнародній співпраці у сфері освіти і науки. Еволюція міжнародних відносин Університету характеризується чотирма ключовими векторами:

  • участь у двосторонніх і багатосторонніх програмах іноземних держав й інтеграційних об’єднань: EUROCIS TACIS спільно з Європейським фондом розвитку менеджменту (EFMD), спрямованій на підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін;українсько-німецькому проекті програми TACIS з перепідготовки колишніх офіцерів в Україні; проектах програми ТАСІS «Навчання біржових операторів, адміністраторів і фахівців фінансових установ» (спільно з Ольборзькою школою бізнесу (Данія)), «Професійна підготовка керівників вугільних компаній України», «Подальший розвиток фондового ринку в Україні»; німецькій урядові програмі TRANSFORM «Підтримка малого і середнього бізнесу в Україні з метою забезпечення реалізації інвестиційних проектів» тощо;

2                    3

  • створення на базі Київського університету ринкових відносин «Інформаційно-дослідницького центру з питань страхування: Україна-Швеція» і першого в Україні навчального банку «Україна-Німеччина» у взаємодії з Координаційним бюро з питань надання консультаційної допомоги у сфері економіки (Німеччина), Центром міжнародної міграції та розвитку (Німеччина), Федеральним інститутом професійно-технічної освіти та підготовки кадрів (Німеччина) у 2000 і 2001 роках відповідно; запуск в Університеті програми «Німеччина у фокусі» для поглиблення українсько-німецького співробітництва в освітній сфері у 2010 році;

4                    5

  • співпраця у межах освітніх проектів з Вищою школою менеджменту (м. Марсель, Франція); Інститутом сприяння економіці Торгово-промислової палати Австрії (м. Відень, Австрія); BusinessAwardFoundation (м. Відень, Австрія); Московським державним університетом економіки, статистики і інформатики (м. Москва, РФ) тощo;

6                     7

  • участь студентів Університету у міжнародних інтерактивних бізнес-симуляторах «ServiSim Business Simulation» і «NegoSim Business Simulation». Пліч-о-пліч із молоддю з провідних освітніх установ Америки (Suffolk University, США; University of North Carolina MBA, США; University of San Paulo, Бразилія), Азійського і Тихоокеанського регіону (Monash University, Австралія; CFVG Master’s in Banking and Finance, В’єтнам тощо), Європи (Ecole Polytechnique, Франція; Athens University of Economics & Business, Греція; University of Tilburg, Нідерланди; University College Dublin Ірландія та інші) студенти Університету завдяки бізнес-симуляторам опанували принципи транскордонної співпраці, особливості ведення міжнародних переговорів, прийняття управлінських рішень за різних економічних умов. Успішна участь команд Університету в обох проектах підтверджена сертифікатами.

8                    9