Загальна інформація

Університет було засновано на зламному для країни періоді, коли в суспільстві відбувались кардинальні зміни, економіка України переходила на ринкові основи. Це один із перших вищих навчальних закладів України, який ще з 1990 року почав підготовку  та перепідготовку спеціалістів, керівників фірм та їх структур до практичної діяльності в умовах конкурентної економіки.

Засновник і перший ректор Київського університету ринкових відносин – відомий в Україні та за її межами вчений, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік – Володимир Павлович Черевань. Завдяки його адміністративному таланту тисячі українських студентів змогли отримати навчання і знання міжнародного рівня.

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»  має ΙV рівень акредитації. Університет є базовим вищим навчальним закладом Українського союзу промисловців і підприємців, Федерації роботодавців України, Асоціації Українських банків. На сьогоднішній день університет відповідає всім міжнародним стандартам, в ньому сформована сучасна навчально-матеріальна база. Навчальний процес в університеті забезпечують досвідчені фахівці, які залучають студентів до участі в наукових конференціях, круглих столах, міжнародних освітніх програмах. Програми підготовки спеціалістів та магістрів розроблені на базі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальностями: правознавство, фінанси і кредит, облік і аудит, маркетинг, бізнес-адміністрування, адміністративний менеджмент. Форми навчання очна та заочна.

За спільним проектом з Боннською Академією в університеті відкрито перший в Києві навчально-тренувальний банк «Україна-Німеччина». Банк обладнаний сучасними банківськими технологіями, де студенти отримують не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Таким чином, студенти, не покидаючи стін альма матер, практикуються в оформленні кредитів та інших корисних для їх майбутньої професії фінансових і страхових операціях.  Лекції читають професори і магістри  з західних країн. Кращі студенти по закінченні Університету разом з державним дипломом України отримують Міжнародні дипломи та сертифікати з правом працювати за кордоном.

На базі університету створено Коледж, для випускників 9-11 класів і Підготовчі курси, де готують абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади і зовнішнього незалежного тестування; діють: друга вища освіта, аспірантура, докторантура. До структури університету також входять: Київський економічний центр підтримки інвестиційних проектів «Маркетинг. Тренінг. Консалтинг», Юридична клініка, бізнес-клуб «Київ-Берлін».

У Київському університеті ринкових відносин  дуже активне студентське життя, пов’язане з великою кількістю наукових та культурно-масових заходів: подорожі до унікальних вітчизняних пам’яток культури, походи на виставки, до музеїв, в театри, на концерти. Студенти з задоволенням беруть активну участь у багатьох наукових і культурно-масових заходах.