Доступ до публічної інформації

Файл з положенням про організацію освітнього процесу у Київському університеті ринкових відносин – Положення

Файл з положенням про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у Київському університеті ринкових відносин – Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти

Файл з кошторисом витрат на 2015/2016р. –  Кошторис_витрат

Файл зі звітом про використання коштів – Звіт про використання коштів

Файл зі штатним розкладом – Штатний розклад Київського університету ринкових відносин

Файл зі Статутом Київського університету ринкових відносин – Статут Київського університету ринкових відносин

Файл з положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Київського університету ринкових відносин – Положення

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)” (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” (галузь знань 07 “Управління та адміністрування”) у ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”- Висновок

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму 6.030507 “Маркетинг” (спеціальності 075 “Маркетинг”) галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” (галузі знань 07 “Управління та адміністрування”) у ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”- Висновок

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» – Висновок