Публічна інформація

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)” (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” (галузь знань 07 “Управління та адміністрування”) у ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”- Висновок

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму 6.030507 “Маркетинг” (спеціальності 075 “Маркетинг”) галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” (галузі знань 07 “Управління та адміністрування”) у ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”- Висновок

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» – Висновок