Публічна інформація

 • Статут
 • Структура та склад керівних органів
 • Кошторис на 2019/2020 н.р.
 • Штатний розпис
 • Освітні програми, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 • Мова освітнього процесу – навчання проводиться українською мовою
 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 • Напрями наукової діяльності
 • Наявність гуртожитків і вільних місць у них
 • Програма заходів із забезпечення якості освіти
 • Результати моніторингу якості освіти
 • Річний звіт про діяльність

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)” (спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”) галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” (галузь знань 07 “Управління та адміністрування”) у ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”- Висновок

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму 6.030507 “Маркетинг” (спеціальності 075 “Маркетинг”) галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” (галузі знань 07 “Управління та адміністрування”) у ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”- Висновок

Файл з Висновком експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» – Висновок

Коледж