Факультет економіки та менеджменту

Факультет економіки та менеджменту Київського університету ринкових відносин здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Адміністративний менеджмент», «Банківська справа», «Бізнес-адміністрування» «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит».

4Декан факультету економіки та менеджменту

Петровська Ірина Олегівнакандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, закінчила фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка (нині – Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана) за спеціальністю «Фінанси і кредит». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 «Статистика» захистила у Київському національному економічному університеті (нині – Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана).

Сфера наукових інтересів: організація державних і  місцевих фінансів, особливості інвестиційної діяльності на державному і регіональному рівнях,                                                                     бюджетування в сучасних умовах розвитку економіки.

                                                               Телефон: (044) 553 66 07

                                                               E-mail: rectorat@kumr.edu.ua

Навчальний процес на факультеті економіки та менеджменту забезпечують шість кафедр:

  • кафедра економіки, підприємництва та маркетингу;
  • кафедра менеджменту та адміністрування;
  • кафедра інформаційних технологій та економіко-математичних методів;
  • кафедра обліку і аудиту;
  • кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін та іноземної мови;
  • кафедра фінансів та банківської справи.