Коледж

Зроби перший крок до професійного зростання з нами!
У наш час коледж – це можливість заздалегідь професійно зорієнтуватись, отримати початкову вищу освіту та здатність у ранньому віці стати конкурентоспроможним професіоналом своєї справи.

Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 3 роки;

073 «Менеджмент» – 3 роки;

075 «Маркетинг»  – 3 роки; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 3    роки;

081 «Право» – 4 роки.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, фінансових відділах місцевих державних адміністрацій, в регіональних управліннях Національного банку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації, інших фінансово-кредитних організаціях, у бюджетних установах, підприємствах різних форм власності на посадах брокера (посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора-ревізора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

 • надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації, адаптуватись в системі УСПП (Український союз промисловців та підприємців);
 • вчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку;
 • фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
 • вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
 • приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати як технічні та торговельні представники, як агенти з комерційних послуг та торговельні брокери і можуть займати первинні посади: маркетолог; технік відділу маркетингу; агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; організатор із збуту; дилер. Вони підготовлені для діяльності у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, мерчандайзингу, вивчення потенціальних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, надання інших комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів. Підготовлені працювати в представництвах Українського союзу промисловців та підприємців.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу, startup.

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у:

 • сфері підприємництва:
 • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 • сфері торгівлі:
 • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
 • розробка стратегії і тактики маркетингу;
 • формування і контроль асортименту товарів;
 • управління якістю товарів;
 • оптимізація товаро просування;
 • переробка та зберігання товарів і сировини;
 • сфері біржової діяльності:
 • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
 • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 • використання біржової інформації у своїй діяльності.

Майбутнє за нами – ходімо разом!