Вінницька філія Університету

Вінницька філія Київського університету ринкових відносин, створена у 2005 році, стала за роки існування провідним навчальним закладом Вінницької області з безперервною системою підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі економіки. У межах Вінницької філії функціонує факультет економіки і права, який здійснює підготовку бакалаврів, та, на базі Київського університету ринкових відносин, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями: «Фінанси і кредит»,«Облік і аудит», «Правознавство».

5

Директор Вінницької філії

Мазур Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси». Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» захистила у Чернігівському державному технологічному університеті.

Телефон: (0432) 56-29-04

Emailkuro-vf@mail.ru

 
 

Навчальний процес у Вінницькій філії Університету забезпечують провідні доктори і кандидати наук, висококваліфіковані викладачі. Вінницька філія Київського університету ринкових відносин здійснює навчальний процес за новітніми технологіями освіти, компоненти яких:

  • вивчення гіпертексту робочого підручника з науково-теоретичним оглядом матеріалу, що вивчається за програмою і домашніми завданнями;
  • активні семінари (у формі ділових та рольових ігор, дискусій); інформативні заняття в мережі Internet;
  • робота з фондами електронної бібліотеки.

Навчально-виховний процес здійснюється на базі власної сучасної матеріально-технічної бази, яка включає:

  • зручні аудиторії, обладнані технічними засобами навчання;
  • сучасна наукова бібліотека;
  • мультимедійні комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet.

Загальне планування, визначення пріоритетних напрямів навчально-методичної роботи філії здійснює Вчена рада Київського університету ринкових відносин. Випускники філії отримують дипломи державного зразка України відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня та можуть продовжити навчання в аспірантурі або отримати післядипломну освіту у Київському університеті ринкових відносин.

Адреса Вінницької філії Університету:

вул. Козицького, 15, м. Вінниця, 21050

Контактні телефони: (0432) 56-29-04

                                                 (0432) 56-29-05