Відділ виховної роботи

Відділ виховної роботи є структурним підрозділом Київського університету ринкових відносин та здійснює координацію виховного процесу в університеті та коледжі.

IMG_5458v1111111111111111111111111Проректор з виховної роботи

Лелюк Юлія Володимирівна, закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування та здобула кваліфікацію менеджер-економіст.

Сфера наукових інтересів: маркетингові дослідження, поведінка споживачів; маркетингова інноваційна політика; актуальні аспекти розвитку держави.

Телефон: (044) 553 66 07

Emailprorektor_z_vihovnoi_roboti@mail.ru

 

 

Основними завданнями відділу є налагодження тісного взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією університету шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування, створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, розвитку творчого потенціалу студентів, організація студентського дозвілля, активного відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну залученість студентів до культурно-мистецьких заходів, співпраця з відокремленими структурними підрозділами університету для реалізації завдань, що належать до його компетенції, медійний супровід підготовки і проведення виставок, семінарів, тощо.

Відділ розробляє план заходів на кожен навчальний рік, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання студентів університету, його структурних підрозділів, представляє його для обговорення і погодження на засідання Вченої ради та подає на затвердження ректору університету.