В Київському університеті ринкових відносин працювала експертна комісія МОН України

З 22 по 24 травня 2019 року в Київському університеті ринкових відносин  працювала експертна комісія МОН України по акредитації освітньо-професійної  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» здобувачів другого (магістерського) рівня  вищої освіти відповідно до наказу МОН України № 590-л від 15.05.2019р.