Вступ до магістратури

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Перелік спеціальностей для отримання ІІ ступеня вищої освіти – МАГІСТР

072        Фінанси, банківська  справа, страхування та фондовий ринок

073        Менеджмент

281        Публічне управління та адміністрування

081        Право

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці за обраною освітньо-професійної програмою. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Для вступу до магістратури потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька ао іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 8 травня до 31 травня (до 18.00) та з 23 червня до 21 липня скласти його.

Для вступу до магістратури потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю. Для складання ЄФВВ потрібно також зареєструватись з 8 травня до 31 травня.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість у вступі до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони вступника.

Вступати до магістратури за спеціальністю 081 Право можуть тільки вступники, які отримали диплом бакалавра за тією ж спеціальністю.

 

Заява-Магістр-2023

Програма_ЄВІ_іноземна мова

Програма_ЄФВВ_Управління_та_адміністрування

Програма_предметного_тесту_Право

Програма_тесту_ЄВІ