Зустріч аспірантів та магістрів університету з д.е.н. доц. Н.М. Грущинською

16 жовтня 2019 року за запрошенням керівництва ВНЗ “Київський університет ринкових відносин” відкриту лекцію для аспірантів та магістрів університету провела доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету Наталія Грущинська. Оглядова лекція торкалася питань глобальної економіки, а саме теми «Глобальні трансформації в сучасних світогосподарських процесах». Під час зустрічі розглядалися питання: формування світового порядку, прямі та непрямі фактори впливу, взаємовідносини країн в умовах техноглобалізації, а також актуальність екологізації економічного розвитку та становлення добробуту національних економік.
Висловлюємо щиру вдячність Наталії Миколаївні Грущинській за цікаву та змістовну лекцію і чекаємо нових зустрічей!