Бібліотека

Бібліотека

 

Бібліотека Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» – є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує інформаційними джерелами освітній процес, самостійну роботу здобувачів фахової передвищої освіти.

Бібліотека забезпечена електронною версією інформаційних джерел, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, для студентів, вигляді.

Бібліотечний фонд становить понад 90 тис. примірників. За останній рік фонд бібліотеки поповнився на 648 примірників.

Основною метою діяльності бібліотеки є максимальне задоволення потреб користувачів в інформації та документах, забезпечення потреб навчального процесу та наукової діяльності з усіх напрямів та спеціальностей підготовки фахових молодших бакалаврів. До послуг користувачів бібліотеки пропонується традиційний алфавітно-предметний каталог, картотека періодичних видань, картотека журнальних статей, електронний каталог, комп’ютерні читацькі місця, електронна бібліотека. Співробітники бібліотеки організовують виставки нових надходжень літератури, тематичні виставки.

Бібліотека коледжу за поданнями циклових комісій формує базу необхідних підручників, навчально-методичних посібників, довідників, словників, енциклопедій згідно зі списками основної рекомендованої літератури, вміщених у навчально-методичних комплексах.

Всі нормативні навчальні дисципліни повністю забезпечені  підручниками та методичними матеріалами, які надаються в користування  студентам денної та заочної форм навчання. Для інформаційного забезпечення навчального процесу широко використовуються цифрові навчальні видання, що надаються студентам на електронні носії.

Продовжується робота з поповнення фонду видань на електронних носіях: бібліотека працює над придбанням електронних версій монографій, підручників та навчальних посібників, а також над переведенням друкованих видань з фондів бібліотеки в формат електронного документу.

Графік роботи читальної зали зручний для відвідування як викладачам, так і студентам коледжу. Загальна кількість посадкових місць у читальній залі становить 30. На кожного студента оформлюється формуляр і видаються книжки, які є необхідними для реалізації освітнього процесу з кожної дисципліни. Додаткові книжки видаються для користування у читальній залі для опрацювання матеріалу у бібліотеці. Також у читальній залі знаходяться комп’ютерні місця для оперативного обміну інформацією та з виходом до мережі Інтернет. Потрібні матеріали студенти мають змогу зняти на багатофункціональному копіювальному апараті, що встановлений у бібліотеці і працює за таким же графіком.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу ОПП Маркетинг

Інформаційне забезпечення освітнього процесу ОПП Підприємництво

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками

Публікації викладачів

Наукові перспективи

Проблеми сучасних трансформацій

Наукові журнали