Факультет

Факультет бізнес-адміністрування та права

Декан факультету

Заступник декана

Кондрашевська Вікторія Григорівна

 

Факультет забезпечує освітній процес гуманітарної, фундаментальної та економічної підготовки на базі нових прогресивних концепцій, технологій, науково-методичних і педагогічних досягнень та задоволення потреб особистості в підвищенні її інтелектуального, культурного, духовного і професійного рівнів.

 

Факультет бізнес-адміністрування та права здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії на денній та заочній формах навчання.

Підготовка бакалаврів за спеціальностями:

081 Право

075 Маркетинг

073 Менеджмент

072 Фінанси, банківська справа та страхування

281 Публічне управління та адміністрування

 

Підготовка магістрів за спеціальностями:

081 Право

073 Менеджмент

072 Фінанси, банківська справа та страхування

281 Публічне управління та адміністрування

 

Підготовка докторів філософії за спеціальностями:

051 Економіка

 

До складу факультету входять 4 кафедри:

– кафедра фінансів;

– кафедра економіки та соціально-гуманітарних дисциплін;

– кафедра менеджменту та маркетингу;

– кафедра права.

 

Положення про кафедру