Бакалаврат

Спеціальності, терміни і форми навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти

На факультеті бізнес- адміністрування та права Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальностями:

081 Право

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

073 Менеджмент

Термін навчання на денній і заочній формі – 4 роки

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ) 081 Право

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ) 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальність 073 Менеджмент

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальність 075 Маркетинг

Методичні рекомендації до випускної роботи Менеджмент

Методичні рекомендації до КР Політекономія