Бакалаврат

Спеціальності, терміни і форми навчання на факультеті бізнес- адміністрування та права

Факультет економіки і менеджменту Київського університету ринкових відносин здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Адміністративний менеджмент», «Банківська справа», «Бізнес-адміністрування» «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит».

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за спеціальностями:

  • «Маркетинг» (денна і заочна форми);
  • «Фінанси і кредит» (денна і заочна форми);
  • «Облік і аудит» (денна форма).

Термін навчання на денній і заочній формі – 4 роки

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ) 081 ПРАВО