Працевлаштування

Сприяння працевлаштування випускників

 

З метою адаптації випускників Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» до пошуку робочих місць на ринку праці для здобувачів фахової передвищої освіти пропонується факультативний курс «Техніка пошуку роботи» (12 год).

Основними завданнями курсу є

 • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;
 • координація діяльності відділень, циклових комісій щодо створення узагальнених навчально-методичних рекомендацій для оптимізації процесу організації працевлаштування студентів та випускників;
 • налагодження співпраці та забезпечення координації дій з київським міським центром зайнятості населення, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, та організаціями, які виступають потенційними роботодавцями, із питань працевлаштування студентів та випускників, а також оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • забезпечення студентів та випускників інформацією про можливість і умови працевлаштування на основі укладених договорів, окремих заявок і оголошень в засобах масової інформації;
 • інформування студентів і випускників коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • розроблення і ведення супровідної документації, підготовка звітних даних коледжу з питань працевлаштування;
 • участь в організації коледжем презентацій підприємств, компаній, фірм та інших суб’єктів господарювання і управління;
 • оформлення карток працевлаштування випускників;
 • видача випускникам направлення на роботу;
 • оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування;
 • підготовка та внесення на розгляд директору пропозицій для вдосконалення планування та організації працевлаштування студентів та випускників коледжу.

 

В рамках курсу з «Техніки пошуку роботи» організовуються презентації підприємств та організацій, які беруть участь в ярмарках вакансій.

ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ Модуль 1

ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ Модуль 2