Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»  запрошує на курси підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за галузями знань і спеціальностями, акредитованими в університеті:

 • «Правознавство»;
 • «Маркетинг»;
 • «Фінанси і кредит»;
 • «Облік і аудит»;
 • «Публічне управління та адміністрування»;
 • «Менеджмент».

Університет також забезпечує підвищення кваліфікації викладачів за дисциплінами: Стратегічне управління, Інноваційний менеджмент, Корпоративне управління, Фінансовий менеджмент, Інвестування, Аналіз банківської діяльності, Банківська система, Економіка підприємства, Податкова система, Планування і контроль на підприємстві, Фінансовий ринок, Податковий менеджмент, Інформаційні системи і технології на підприємстві, Гроші і кредит, Правове забезпечення діяльності підприємства, Регіональна економіка, Менеджмент інформаційних технологій, Основи публічного управління та адміністрування, Надання публічних послуг, Публічна служба та протокол та інші.

Формат навчання – очний, дистанційний.

Навчальною програмою передбачено:

 • ознайомлення з навчально-методичним комплексом дисциплін за вказаними спеціальностями;
 • індивідуальні тренінги та консультації в режимі on-line, спілкування у форумі з колегами з інших навчальних закладів;
 • відвідування занять викладачів (за згодою);
 • ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;
 • ознайомлення з технологіями дистанційного навчання, технологією розробки дистанційних курсів.

Термін навчання – 4 тижні (6 кредитів ECTS)

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Базові вимоги до слухачів: вища освіта.

Адреса: вул. Березняківська, 26-б, м. Київ

Контактна особа: Бородіна Олена Михайлівна

тел. (050) 383-01-08, (044) 294-12-26, 294-00-02; e-mail: borodina.em@gmail.com

Положення про центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації