Військова кафедра

Військова підготовка

Підготовка офіцерів запасу з числа здобувачів вищої освіти ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» здійснюється відповідно до ст. 11 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» на  Кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, з яким укладено відповідну угоду про співпрацю.

Підготовка здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб студентів починаючи з ІІІ-тього курсу. Для цього студенти пишуть відповідну заяву.

Військова підготовка ведеться протягом двох навчальних років, для чого університет виділяє один навчальний день на тиждень (субота) та 30 діб на навчальні збори за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку.

Після закінчення студентами університету навчання за програмою офіцерів запасу, прийняття військової присяги та успішного складання випускних екзаменів з військової підготовки їм присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».

Також здобувачам денної форми навчання згідно з Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (ст. 17) надається відстрочка від призову до закінчення навчання.

Кафедра військової підготовки Національного університету оборони України імені  Івана  Черняховського

Facebook

Електронна адреса: kafedraviiskovoyi@ukr.net

Військова кафедра (інформація, перелік необхідних документів, зразки)

Вступна кампанія на Кафедрі військової підготовки продовжена до 31 жовтня 2022 року.