Вибіркові дисципліни

Пам’ятка вибору дисциплін

Анотації дисциплін за вибором

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Діловодство
Етика ділового спілкування
Основи екології
Основи психології
Охорона праці та безпека життєдіяльності
Політологія
Соціологія

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

Аграрне право
Адвокатура України
Адміністративне судочинство
Аудит
Бухгалтерський облік
Гроші та кредит
Інфраструктура товарного ринку
Криміналістика
Міжнародні фінанси
Нотаріат України
Організаційна культура
Організація підприємництва в країнах ЄС
Основи логістики
Основи міжнародного маркетингу
Основи ораторського мистецтва
Основи римського приватного права
Регіональна економіка
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка
Теорія організації
Трудове право
Фінансове право
Фінансовий ринок