Видання

 ISSN 2519-2647

УДК  33         65        519.86 34

Журнал  Київського університету ринкових відносин:  економіка, бізнес-адміністрування, право. – №1 (1) липень-серпень 2016. – 277 с.

Журнал  Київського університету ринкових відносин:  економіка, бізнес-адміністрування, право. – №2 (2) січень-лютий 2017. – 290 с.

ДIДЖИТАЛIЗАЦIЯ БIЗНЕСУ СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

ООН ГАРАНТ СВІТОВОГО МИРОВПОРЯДКУВАННЯ

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУСПІЛЬСТВА ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ