Науково-методичний семінар «Академічна доброчесність як основа студентських досліджень»

Науково-методичний семінар
«Академічна доброчесність як основа студентських досліджень»
Загрішевою Надією Володимирівною, завідувачем кафедри права, к.ю.н., доцентом для студентів 3-го та 4-го курсу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 4 березня 2024 року проведено науково-методичний семінар за темою «Академічна доброчесність як основа студентських досліджень».
Загрішева Н.В. зосередила увагу пристуніх на положеннях академічної доброчесності, які викладені у чинному законодавстві. Підкреслила, що перші кроки, які здійснюються студентами при написанні курсових робіт та тез, мають бути пов’язані з викладенням своїх думок з досліджуваних питань.
Студентами 4-го курсу: Анастасією Лазоришин висвітлено поняття видів порушень академічної доброчесності, Анастасію Колядин у своїй доповіді розкрила види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності. 
Здобувачі вищої освіти ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» приймали жваву участь у обговоренні спірних питань.