Історія розвитку

Черевань Володимир Павлович – доктор економічних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АІН України.

З моменту заснування Київський університет ринкових відносин очолював ректор – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України Черевань Володимир Павлович. З грудня 2015 року Київський університет ринкових відносин очолює кандидат економічних наук, доцент Черевань Ірина Вікторівна.

Київський університет ринкових відносин було засновано на зламному для країни періоді, коли в суспільстві відбувалися кардинальні зміни, економіка України переходила на ринкові основи. Університет створений у 1990 році, це один із перших вищих навчальних закладів країни, які почали підготовку і перепідготовку фахівців для галузей національної економіки.

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»  має ΙV рівень акредитації.

На сьогодні університет відповідає всім міжнародним стандартам, в ньому сформована сучасна навчально-матеріальна база. Навчальний процес в університеті забезпечують досвідчені фахівці, які залучають студентів до участі в наукових конференціях, круглих столах, міжнародних освітніх програмах. Програми підготовки бакалаврів, магістрів та спеціалістів розроблені на базі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальностями: «Право», «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування», «Фінанси, банківська справа та страхування». Форми навчання – очна та заочна.

В університеті є військова кафедра.

За спільним проектом з Боннською Академією в університеті відкрито перший у Києві навчально-тренувальний банк «Україна-Німеччина». Банк обладнаний сучасними банківськими технологіями, де студенти отримують не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Лекції читають професори і магістри  із західних країн. Найкращі студенти по закінченні університету разом з державним дипломом України отримують міжнародні дипломи та сертифікати з правом працювати за кордоном.

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка» на контрактній основі.

На базі університету створено Коледж для випускників 9-11 класів за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У Київському університеті ринкових відносин  дуже активне студентське життя, пов’язане з великою кількістю наукових та культурно-масових заходів: подорожі до унікальних вітчизняних пам’яток культури, походи на виставки, концерти, до музеїв і в театри. Студенти із задоволенням беруть активну участь у багатьох наукових і культурно-масових заходах.