Магістратура

Розклад підсумкової атестації та ЄДКІ

Спеціальності, терміни і форми навчання на другому (магістерському) рівні освіти

На факультеті бізнес-адміністрування та права Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальностями:

081 Право

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

Термін навчання на денній і заочній формі – 1,4 роки

 

Програма кваліфікаційного іспиту підсумкової атестації Право

Магістерський тест навчальної компетенції

Методичні вказівки ДР магістр менеджмент