Вакансії

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

Вимоги:

– Вища освіта.

– Стаж роботи на аналогічній посаді від 2 років.

– Вільне володіння українською мовою.

– Знання комп’ютера (Word, Excel, E-mail, Internet).

– Відповідальність, уважність, старанність.

Обов’язки:

– Ведення робочого графіку ректора, участь в плануванні і організація зустрічей, нарад, телефонних переговорів.

– Організація документообігу.

– Ділова переписка.

– Контроль своєчасної оплати рахунків.

– Систематизація процесу взаємодії між співробітниками і відділами.

– Формування звітності за запитом ректора.

– Виконання доручень ректора.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-00.

– Офіційне працевлаштування.

 

СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ КАДРІВ

Вимоги:

– Вища освіта.

– Стаж роботи на аналогічній посаді від 2 років.

– Вільне володіння українською мовою.

– Знання комп’ютера (Word, Excel, Internet).

– Відповідальність.

– Знання чинного трудового законодавства України, основ законодавства з охорони праці.

– Мінімальні знання інструктажів з охорони праці.

Обов’язки:

– Ведення кадрового діловодства.

– Складання та ведення штатного розпису.

– Формування та подання кадрової звітності.

– Складання та ведення табелю обліку робочого часу.

– Ведення обліку листків непрацездатності.

– Проведення інструктажів з охорони праці.

– Консультація працівників з кадрових питань.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-00.

– Офіційне працевлаштування.

 

ЗАВІДУВАЧ АСПІРАНТУРОЮ

ВИМОГИ:

– Вища освіта, кандидат економічних наук.

– Досвід роботи за фахом від 5-ти років.

– Менеджерські якості.

– Ініціативність, вміння швидко та якісно розв’язувати проблеми та задачі.

– Володіння інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача.

– Володіння інноваційними педагогічними технологіями, орієнтація в сучасних освітніх інструментах.

– Грамотна усна та письмова українська мова.

– Знання іноземних мов.

– Вміння складати освітні програми та їх реалізація.

– Знання сучасних методик освітнього процесу.

ЗНАННЯ:

– Чинне законодавство, постанови і розпорядження уряду, керуючі і нормативні матеріали про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

– Напрямки розвитку галузі економіки по профілю діяльності установи, організації.

– Порядок планування, організації і фінансування навчального процесу.

– Правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів.

– Порядок обліку й оформлення навчальної документації.

– Основи діловодства.

– Законодавство про працю.

– Правила і норми охорони праці.

ОБОВ’ЯЗКИ:

– Організація навчального процесу підготовки аспірантів.

– Прийом від вступників до очної і заочної аспірантури й оформлення необхідних документів, передача їх на розгляд приймальної комісії.

– Розробка планів прийому аспірантів за спеціальностями, графіків проведення вступних і здачі кандидатських іспитів.

– Залучення до участі на договірній основі в навчальному процесі професорів, доцентів, а також висококваліфікованих викладачів навчальних дисциплін.

– Організація розробки і обліку виконання аспірантами індивідуальних навчальних планів, складання звітів про роботу аспірантури.

– Підготовка проєктів наказів за результатами проведених іспитів про зарахування аспірантуру, а також про пропозицію навчання чи відрахування з аспірантури.

– Оформлення документів про прикріплення здобувачів для здачі кандидатських іспитів і підготовки дисертацій на отримання вченого ступеня.

– Консультація аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов’язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.

– Звітність перед ректором.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-30.

– Офіційне працевлаштування.

 

ЗАВІДУВАЧ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ЧАСТИНОЮ

 ВИМОГИ:

– Вища освіта;

– Досвід роботи за фахом від 3-х років;

– Ініціативність, вміння швидко та якісно розв’язувати проблеми та задачі;

– Володіння інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача;

– Грамотна усна та письмова українська мова;

– Знання в галузі будування, електрики, опалення;

ЗНАННЯ:

– Законів, постанов, розпоряджень, наказів, інших нормативних актів щодо админістративно-господарського роботи;

– Порядку та строків складання звітності;

– Порядку придбання обладнання, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя та оформлення розрахунків за послуги;

– Порядку утилізаціїї відходів;

– Законодавства про працю;

– Правил внутрішнього трудового розпорядку;

– Правил та норм охорони праці;

– Правил техніки безпеки;

– Санітарно-гігієнічних вимог;

– Правил протипожежної безпеки, цивільної оборони;

ОБОВ’ЯЗКИ:

– Організація та забезпечення господарського обслуговування університету;

– Отримання та доставка необхідного інвентаря та обладнання, миючих та дезінфікуючих засобів;

– Забезпечення збереження майна університету, його відновлення, ремонт, поповнення;

– Слідкування за станом ділянки, приміщень, обладнання установи, вжиття заходів щодо своєчасного їх ремонту;

– Забезпечення виконання протипожежних заходів (контроль наявність графіка евакуації у разі пожежі, вогнегасників);

– Забезпечення виконання санітарного режиму університету та прилеглої до нього території;

– Ведення відповідної звітно-облікової документації, своєчасне представлення її до бухгалтерії та керівника університету;

– Ккерування роботами з благоустрою та озеленення території університету;

– Здійснення контролю за справністю освітлення, систем опалення, водопостачання тощо;

розробка планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, опалення та інших споруд), складання кошторисів господарських витрат;

– Організація проведення ремонту приміщень, здійснення контролю якості виконання ремонтних робіт;

– Організація умов для належного зберігання майна установи;

– Своєчасне проведення інвентаризації майна установи, списання частини майна, що стало непридатним;

– Контроль раціонального витрачання матеріалів та коштів, що виділяються для господарських цілей;

– Ввжиття заходів щодо своєчасної обробки приміщень від побутових комах, гризунів;

– Оорганізація своєчасного вивезення макулатури, інших відходів;

– Вчасне забезпечення працівників університету канцелярським приладдям, витратними матеріалами до господарсько-побутової та оргтехніки, предметами господарського побуту, спецодягом, інструментами;

– Виконання розпорядження та накази ректора університету;

– Контроль дотримання працівниками правил та норм охорони праці, вимог СанПіН, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони;

– Звіт перед ректором.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-30.

– Офіційне працевлаштування.

 

Надсилайте Ваше резюме на e-mail: rectorat@kumr.edu.ua, або звертайтесь за телефонами:

(044) 294-23-35 (відділ кадрів)

(044) 294-00-02 (приймальня)