Студенту

Спеціальності, терміни і форми навчання на факультеті економіки і менеджменту

Факультет економіки і менеджменту Київського університету ринкових відносин здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Адміністративний менеджмент», «Банківська справа», «Бізнес-адміністрування» «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит».

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за спеціальностями:

 • «Маркетинг» (денна і заочна форми);
 • «Фінанси і кредит» (денна і заочна форми);
 • «Облік і аудит» (денна форма).

Термін навчання на денній і заочній формі – 4 роки.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

 • «Банківська справа» (денна і заочна форми);
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (денна і заочна форми);
 • «Облік і аудит» (денна і заочна форми);
 • «Фінанси і кредит» (денна і заочна форми);

Термін навчання на денній і заочній формі – 1 рік.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

 • «Фінанси і кредит» (денна і заочна форма);
 •  «Банківська справа» (денна форма);

Термін навчання на програмах «Фінанси і кредит», «Банківська справа» на базі диплому бакалавра – 1,5 роки.

Терміни навчання за магістерськими програмами за напрямом «Специфічні категорії»:

 •  «Бізнес-адміністрування» – 1,5-2 роки (1,5 роки – для осіб з повною вищою освітою за напрямами підготовки «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування»).
 •  «Адміністративний  менеджмент» – 1 рік.

 Спеціальності, терміни і форми навчання на юридичному факультеті

Юридичний факультет Київського університету ринкових відносин здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Правознавство».

Терміни навчання за спеціальністю «Правознавство» складають:

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  4 роки (денна і заочна форми);
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 1 рік (денна і заочна форми);
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі диплому бакалавра – 1,5 роки (денна форма).

Додаткові можливості

Київський університет ринкових відносин надає можливість своїм випускникам отримати додаток до диплома європейського зразка.

Впроваджений відповідно до Наказу МОН України № 365 від 29.04.2010 р. та відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 265 Diploma Supplement (Європейський додаток до диплому) — це документ, який відображає рівень професійної підготовки та обсяг знань випускника університету. Даний додаток, розроблений згідно зі стандартами Європейської комісії, Ради Європи та ЮНЕСКО, містить інформацію про власника диплома, отриману ним кваліфікації, рівень цієї кваліфікації, зміст освіти і отримані результати, професійні характеристики кваліфікації. Результати навчання студентів наведено з урахуванням національної та європейської оціночних систем.

Наявність у випускника додатку до диплому даного зразка надає наступні переваги:

– європейський додаток до диплому є більш розширеним і зрозумілим у порівнянні з дипломами, отриманими в інших державах;

– наявність даного додатку дозволяє спростити процедуру вступу до навчального закладу за кордоном;

– додаток містить інформацію про індивідуальне навчання та отримані компетентності;

– випускники мають більше можливостей для працевлаштування на європейському ринку праці.

Студентам факультету економіки та менеджменту й юридичного факультету можуть пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України.

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

Додаткові послуги для студентів