Студенту

Спеціальності, терміни і форми навчання на факультеті бізнес-адміністрування та права
Факультет бізнес-адімінстрування та права Київського університету ринкових відносин здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування» «Публічне управління та адміністрування», «Право».
Підготовка за першим (бакалаврським) рівнем освіти,ступенем «бакалавр» здійснюється за спеціальностями:
  • «Маркетинг» (денна і заочна форми);
  • «Менеджмент» (денна і заочна форми);
  • «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна і заочна форми);
  • «Право» (денна і заочна форми)
Термін навчання на ступінь бакалавра на денній і заочній формі – 4 роки.
 
Підготовка за другим (магістерським) рівнем освіти ступенем «магістр» здійснюється за спеціальностями:
  • «Фінанси, банківська справа та страхування» (денна і заочна форма);
  • «Менеджмент» (денна і заочна форми);
  • «Публічне управління та адміністрування» (денна і заочна форми).
  • «Право» (денна і заочна форми)
Термін навчання на ступінь магістра на базі диплому бакалавра – 1,5 роки.
 
Студенти факультету бізнес-адімінстрування та права можуть пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України.