Студенту

Зроби перший крок до професійного зростання з нами!

Коледж Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» здійснює підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, професійно готуючи майбутніх фахових молодших бакалаврів, які здатні вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми зі спеціальностей:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

073 «Менеджмент»;

075 «Маркетинг»; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

081 «Право».

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, фінансових відділах місцевих державних адміністрацій, в регіональних управліннях Національного банку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахункових центрах, управліннях інкасації, інших фінансово-кредитних організаціях, у бюджетних установах, підприємствах різних форм власності на посадах брокера (посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора-ревізора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

 • надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації, адаптуватись в системі УСПП (Український союз промисловців та підприємців);
 • вчасно реагувати на зміни кон’юнктури ринку;
 • фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
 • вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
 • приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати як технічні та торговельні представники, як агенти з комерційних послуг та торговельні брокери і можуть займати первинні посади: маркетолог; технік відділу маркетингу; агент торговельний; представник торговельний; торговець комерційний; торговець технічний; організатор із збуту; дилер. Вони підготовлені для діяльності у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, мерчандайзингу, вивчення потенціальних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів, надання інших комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів. Підготовлені працювати в представництвах Українського союзу промисловців та підприємців.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу, startup.

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у:

 • сфері підприємництва:
 • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 • сфері торгівлі:
 • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
 • розробка стратегії і тактики маркетингу;
 • формування і контроль асортименту товарів;
 • управління якістю товарів;
 • оптимізація товаро просування;
 • переробка та зберігання товарів і сировини;
 • сфері біржової діяльності:
 • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
 • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 • використання біржової інформації у своїй діяльності.

Майбутнє за нами – ходімо разом!

Наші випускники Коледжу здатні у ранньому віці стати конкурентоспроможними професіоналами своєї справи.