Магістратура

Спеціальності, терміни і форми навчання на факультеті бізнес- адміністрування та права

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

  • «Фінанси і кредит» (денна і заочна форма);
  • «Банківська справа» (денна форма);

Термін навчання на програмах «Фінанси і кредит», «Банківська справа» на базі диплому бакалавра – 1,5 роки.

Терміни навчання за магістерськими програмами за напрямом «Специфічні категорії»:

  • «Бізнес-адміністрування» – 1,5-2 роки (1,5 роки – для осіб з повною вищою освітою за напрямами підготовки «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування»).
  • «Адміністративний  менеджмент» – 1 рік.