Вакансії

ЗАВІДУВАЧ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ЧАСТИНОЮ

 ВИМОГИ:

 • вища освіта;
 • досвід роботи за фахом від 3-х років;
 • ініціативність, вміння швидко та якісно розв’язувати проблеми та задачі;
 • володіння інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача;
 • грамотна усна та письмова українська мова;
 • знання в галузі будування, електрики, опалення;

 ЗНАННЯ:

 • законів, постанов, розпоряджень, наказів, інших нормативних актів щодо админістративно-господарського роботи;
 • порядку та строків складання звітності;
 • порядку придбання обладнання, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя та оформлення розрахунків за послуги;
 • порядку утилізаціїї відходів;
 • законодавства про працю;
 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • правил та норм охорони праці;
 • правил техніки безпеки;
 • санітарно-гігієнічних вимог;
 • правил протипожежної безпеки, цивільної оборони;

ОБОВ’ЯЗКИ:

 • організація та забезпечення господарського обслуговування університету;
 • отримання та доставка необхідного інвентаря та обладнання, миючих та дезінфікуючих засобів;
 • забезпечення збереження майна університету, його відновлення, ремонт, поповнення;
 • слідкування за станом ділянки, приміщень, обладнання установи, вжиття заходів щодо своєчасного їх ремонту;
 • забезпечення виконання протипожежних заходів (контроль наявність графіка евакуації у разі пожежі, вогнегасників);
 • забезпечення виконання санітарного режиму університету та прилеглої до нього території;
 • ведення відповідної звітно-облікової документації, своєчасне представлення її до бухгалтерії та керівника університету;
 • керування роботами з благоустрою та озеленення території університету;
 • здійснення контролю за справністю освітлення, систем опалення, водопостачання тощо;
 • розробка планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, опалення та інших споруд), складання кошторисів господарських витрат;
 • організація проведення ремонту приміщень, здійснення контролю якості виконання ремонтних робіт;
 • організація умов для належного зберігання майна установи;
 • своєчасне проведення інвентаризації майна установи, списання частини майна, що стало непридатним;
 • контроль раціонального витрачання матеріалів та коштів, що виділяються для господарських цілей;
 • вжиття заходів щодо своєчасної обробки приміщень від побутових комах, гризунів;
 • організація своєчасного вивезення макулатури, інших відходів;
 • вчасне забезпечення працівників університету канцелярським приладдям, витратними матеріалами до господарсько-побутової та оргтехніки, предметами господарського побуту, спецодягом, інструментами;
 • виконання розпорядження та накази ректора університету;
 • контроль дотримання працівниками правил та норм охорони праці, вимог СанПіН, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони;
 • звітує перед ректором.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-30.

– Офіційне працевлаштування.

 

ЗАВІДУВАЧ АСПІРАНТУРОЮ

ВИМОГИ:

 • вища освіта, кандидат економічних наук;
 • досвід роботи за фахом від 5-ти років;
 • менеджерські якості;
 • ініціативність, вміння швидко та якісно розв’язувати проблеми та задачі;
 • володіння інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача;
 • володіння інноваційними педагогічними технологіями, орієнтація в сучасних освітніх інструментах;
 • грамотна усна та письмова українська мова;
 • знання іноземних мов;
 • вміння складати освітні програми та їх реалізація;
 • знання сучасних методик освітнього процесу;

 ЗНАННЯ:

 • Чинне законодавство, постанови і розпорядження уряду, керуючі і нормативні матеріали про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.
 • Напрямки розвитку галузі економіки по профілю діяльності установи, організації.
 • Порядок планування, організації і фінансування навчального процесу.
 • Правила і порядок оформлення дисертаційних робіт і рефератів.
 • Порядок обліку й оформлення навчальної документації.
 • Основи діловодства.
 • Законодавство про працю.
 • Правила і норми охорони праці.

 ОБОВ’ЯЗКИ:

 • Організація навчального процесу підготовки аспірантів.
 • Прийом від вступників до очної і заочної аспірантури й оформлення необхідних документів, передача їх на розгляд приймальної комісії.
 • Розробка планів прийому аспірантів за спеціальностями, графіків проведення вступних і здачі кандидатських іспитів.
 • Залучення до участі на договірній основі в навчальному процесі професорів, доцентів, а також висококваліфікованих викладачів навчальних дисциплін.
 • Організація розробки і обліку виконання аспірантами індивідуальних навчальних планів, складання звітів про роботу аспірантури.
 • Підготовка проєктів наказів за результатами проведених іспитів про зарахування аспірантуру, а також про пропозицію навчання чи відрахування з аспірантури.
 • Оформлення документів про прикріплення здобувачів для здачі кандидатських іспитів і підготовки дисертацій на отримання вченого ступеня.
 • Консультація аспірантів і здобувачів з питань їхніх прав і обов’язків, діючих правил і порядку оформлення дисертаційних робіт.
 • Звітність перед ректором.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-30.

– Офіційне працевлаштування.

 

СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ КАДРІВ

Вимоги:

– Вища освіта.

– Стаж роботи на аналогічній посаді від 2 років.

– Вільне володіння українською мовою.

– Знання комп’ютера (Word, Excel, Internet).

– Відповідальність.

– Знання чинного трудового законодавства України, основ законодавства з охорони праці.

– Мінімальні знання інструктажів з охорони праці.

Обов’язки:

– Ведення кадрового діловодства.

– Складання та ведення штатного розпису.

– Формування та подання кадрової звітності.

– Складання та ведення табелю обліку робочого часу.

– Ведення обліку листків непрацездатності.

– Проведення інструктажів з охорони праці.

– Консультація працівників з кадрових питань.

Умови роботи:

– П’ятиденний робочий тиждень  з 9-00 до 17-00.

– Офіційне працевлаштування.

 

МЕДИЧНА СЕСТРА

Вимоги:

– медична освіта

– досвід роботи від 2 років;

– відповідальність.

Обов’язки:

– обробка звернень студентів, викладачів та персоналу з питань погіршення стану здоров’я;

– надання невідкладної медичної допомоги.

 

Надсилайте Ваше резюме на e-mail: rectorat@kumr.edu.ua, або звертайтесь за телефонами:

(044) 294-23-35 (відділ кадрів)

(044) 294-00-02 (приймальня)